علیرضا نعمتی سه شنبه 23 خرداد 1396 11:10 ب.ظ نظرات ()
مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

مقایسه-میزان-اضطراب-در-بین-دانشجویان-پسر-و-دختر-دانشگاه-های-آزاد-و-سراسریپایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكیده: سوال پژوهشی این است كه آیا بین میزان اضطراب وسواس، ترس مرضی شكایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد؟ اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر ....دانلود فایل