علیرضا نعمتی سه شنبه 23 خرداد 1396 11:09 ب.ظ نظرات ()
بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

بررسی-تاثیر-راهبردهای-یادگیری-برافزایش-پیشرفت-تحصیلی-در-دانش-آموزان-تیز-هوشپایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان. روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان ...دانلود فایل